social-twitter-square1-32 facebook-32

Розділ V ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 19. Участь громадян у здійсненні контролю

Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами: (ч. 1)
1) через громадські організації, членами яких вони є,
2) через депутатів представницьких органів влади,
3) особисто, шляхом звернення до Уповноваженого ВРУ з прав людини та його представника у справах захисту прав військовослужбовців….

Громадським організаціям, …. гарантується відповідно до … статутних положень можливість:

(частина друга) :

-проводити наукові дослідження з проблем:

  1. військового будівництва,
  2. організації оборони,
  3. забезпечення безпеки країни,
  4. боротьби із злочинністю,
  • проводити публічне обговорення їх результатів, створювати для цього громадські
    фонди, центри, колективи експертів тощо;
  • знайомитися з умовами служби, життя і побуту військовослужбовців.