social-twitter-square1-32 facebook-32

РЕКОМЕНДАЦІЇ і ПРОПОЗИЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

1.З питань демократичного контролю керуватися Резолюцією ПАРЕ 1402/1999 2.Відповідно до рекомендацій ПАРЄ № 1713 (2005), контроль за діяльністю спецслужб має

здійснювати спеціальний комітет парламенту; 3.Зберегти діяльність інституту Уповноваженого Президента України з питань контролю

за діяльністю Служби безпеки України; 4.Законодавчо закріпити норму про діяльність створеної при Голові Служби безпеки

України Громадської консультативної ради За ст. 2 Закону «ПРО ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ НАД

ВОЄННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ І ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ»
цивільний контроль забезпечує:

-урахування громадської думки, пропозицій громадян та громадських організацій при обговоренні й ухваленні рішень з питань діяльності 1) ЗСУ, 2) інших військових формувань, 3) правоохоронних органів та 4) посадових осіб у сфері оборони, 5) національної безпеки, 6) зміцнення громадського порядку і 7) законності;

-своєчасне, повне і достовірне інформування органів державної влади та суспільства

про діяльність Збройних Сил України, військових формувань, правоохоронних органів, її відповідності … реальній військово-політичній і криміногенній обстановці….

ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (стаття 5 закону)

-… вирішення проблем соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню або звільнені в запас чи у відставку, забезпечення їх житлом;

-відчуження і реалізації військового майна, приватизації підприємств, що віднесені до сфери управління МОУ та інших центральних органів виконавчої влади;

-стан військово-патріотичного виховання молоді, підготовка громадян до захисту держави;

-дотримання прав і свобод громадян, які перебувають на службі в ЗСУ, інших військових формуваннях, правоохоронних органах;

-стану правової і соціальної захищеності осіб, які підлягають призову…;

— дотримання законності при розгляді органами державної влади, військовими посадовими особами звернень і скарг військовослужбовців, осіб, звільнених зі служби, та членів їх сімей.

СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (частина 1 статті 6): парламентський контроль; президентський контроль; контроль з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; судовий і прокурорський контроль; громадський контроль СУБ’ЄКТАМИ цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави є (частина 2 статті 6): ВРУ; Уповноважений ВРУ з прав людини;

Президент; РНБОУ; КМУ; центральні та місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом; прокуратура; судові органи; громадяни України та громадські організації; засоби масової інформації.

ОБМЕЖЕННЯ В КОНТРОЛІ відповідно до частини 3 статті 7 закону: Оперативні та мобілізаційні плани ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів, оперативно-розпорядчі дії їх посадових осіб контролю з боку громадян та громадських організацій не підлягають.

СПРИЯННЯ В ЗДІЙСНЕННІ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

….Місцеві ради можуть утворювати депутатські комісії з питань демократичного цивільного контролю, а в місцевих державних адміністраціях можуть створюватися необхідні підрозділи. (частина друга статті 18 закону).

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини…..: (стаття 11 закону) 1) перевіряє за своєю ініціативою … або за зверненням громадянина чи громадської організації стан додержання конституційних прав і свобод осіб, які підлягають призову, проходять військову службу, перебувають у запасі та призвані на збори, осіб, звільнених з військової служби і членів їхніх сімей; 2) для здійснення своїх функцій має право безперешкодно, у тому числі без попередження, відвідувати, при дотриманні встановленого режиму, військові частини та підрозділи….

Обов’язки органів військового управління, посадових осіб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів — сприяють … суб’єктам цивільного контролю в одержанні необхідної інформації і надають допомогу у виконанні їх функцій (ч.1 статті 21 )