social-twitter-square1-32 facebook-32

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС (П. 17)

-інтегрування утворених чи самоорганізованих добровольчих формувань, до: 1) ЗСУ, 2) МВС, 3) Національної гвардії 4) інших військових формувань та 5) правоохоронних органів;
-удосконалення системи мобпідготовки і мобілізації, у т.ч. забезпечення створення необхідної кількості підготовленого військового резерву;

-дотримання принципу незалучення військовослужбовців строкової служби до участі у бойових діях;

-удосконалення державної інформаційної політики у воєнній сфері; -попередження та ефективна протидія інформаційно-психологічним впливам

…спрямованим на….дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки, провокування міжетнічних та міжконфесійних конфліктів в Україні;

-забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, учасників антитерористичної операції … та членів їх сімей;

-удосконалення системи демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони держави відповідно до стандартів ЄС та НАТО;

23. …. Сили безпеки і оборони та населення України ГОТУЮТЬСЯ до дій в умовах 1) радіаційного, хімічного забруднення та 2) бактеріологічного зараження, 3) великих пожеж і 4) значних зон затоплення.

30. ….. Забезпечення відсічі збройній агресії РФ та створення умов для відновлення територіальної цілісності України …. передбачає: комплексне планування дій, централізоване керівництво координацію зусиль 1) складових сектору безпеки і оборони, 2) державних і 3) громадських організацій, об’єднаних спільними цілями.

32. …координація відповідно до законодавства діяльності всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування і громадян в інтересах ліквідації воєнного конфлікту …

44. Економічне забезпечення воєнної безпеки здійснюватиметься шляхом формування і реалізації принципово нової єдиної воєнно-економічної, військово-промислової та військово-технічної політики, основними напрямами якої є:

-… створення державного фонду розвитку базових і критичних технологій та підтримки інновацій в оборонно-промисловому комплексі;

-адресна державна підтримка і протекціонізм щодо прямої закупівлі у підприємств оборонно-промислового комплексу продукції … у рамках оборонного замовлення;

-….. розвитку й утримання виробничих потужностей мобілізаційного призначення,

-створення системи …. сприятливих умов для …. науково-дослідних, технологічних та проектних установ, конструкторських бюро і підприємств оборонної промисловості;

-удосконалення механізмів формування і контролю за видатками на потреби оборони, оптимізації бюджетних витрат та забезпечення їх раціонального розподілу;

-протидія корупції в усіх її формах.

52. …. сили оборони та їх складові будуть взаємодіяти …. з неурядовими організаціями та об’єднаннями, зокрема волонтерськими, установами і підприємствами, у тому числі оборонно-промислового комплексу, громадянами, відповідними суб’єктами інших держав.
50. …. інші складові сектору безпеки і оборони …, відіграватимуть ролі:

МЗС — … дипломатичне супроводження процесу вирішення завдань щодо забезпечення воєнної безпеки України, підготовки до збройного захисту національних інтересів;

Національна гвардія України — участь у територіальній обороні, захисті державного кордону та боротьбі з тероризмом, а також із незаконними …. збройними формуваннями; охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки в зоні конфлікту; охорона та оборона важливих державних об’єктів, визначених Кабінетом Міністрів України;

Державна прикордонна служба України — участь у припиненні збройного конфлікту на держкордоні, боротьбі з тероризмом; припинення збройних … провокацій на держкордоні;

Служба безпеки України – 1) боротьба з тероризмом, 2) контррозвідка, 3) протидія розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, 4) корупції 5) організованій злочинності;

Служба зовнішньої розвідки України – 1) добування розвідувальної інформації, 2) здійснення спецзаходів впливу та протидії зовнішнім загрозам національній безпеці у а) політичній, б) економічній, в) військово-технічній, г) науково-технічній, д) інформаційній є) екологічній сферах; участь у 3) боротьбі з тероризмом, 4) міжнародною організованою злочинністю, 5) незаконною торгівлею зброєю 6) технологіями її виготовлення;

МВС – 1) протидія кримінально-протиправним посяганням, 2) охорона і забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зоні конфлікту, 3) охорона важливих державних і режимних об’єктів, визначених Кабінетом Міністрів України;

Державна служба України з надзвичайних ситуацій — безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних у результаті застосування зброї, та захисту населення і територій від наслідків ведення воєнних дій;

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України 1) забезпечення функціонування урядового зв’язку Верховного Головнокомандувача з посадовими особам, правоохоронних органів спеціального призначення під час їх перебування у пунктах управління, 2) забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури;

Державна спеціальна служба транспорту — стійке функціонування транспорту; Управління державної охорони України — участь у виконанні завдань тероборони,

боротьбі з тероризмом, забезпеченні безпеки визначених посадових осіб та охорони об’єктів. Оборонно-промисловий комплекс — завдання із забезпечення створення, виробництва,

ремонту і модернізації озброєння, військової та спецтехніки і боєприпасів для задоволення потреб безпеки і оборони відповідно до цілей, пріоритетів і завдань воєнної політики.

ВИСНОВКИ:

Ефективна участь громадськості в забезпеченні національної безпеки полягає в:

1. Створення і співпраця з усіх питань з депутатською комісією з питань демократичного цивільного контролю в Харківській обласній (міській) раді.
2. Налагодження зв’язку з Уповноваженим ВРУ з прав людини для оперативного реагування на факти порушень прав військовослужбовців.
3. Організації наукових досліджень по темам організації тероборони, забезпечення безпеки країни, боротьби із злочинністю, медіакультури у співпраці с НІСД
4. Інформування СБУ щодо потенційних загроз тероризму, діяльності іноземних агентів, корупційних ризиків, активізації організованій злочинності.
5. Інформувати РНБО про загрози суспільному спокою (посягання на духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси).
6. Налагодження контролю і захисту інтересів осіб, що проходять службу за контрактом в ЗСУ і правоохоронних органах. (виступати агентом-гарантом при укладенні)
7. Моніторити і реагувати пропозиціями на проекти рішень з питань діяльності ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів та посадових осіб у сфері оборони, національної безпеки, зміцнення громадського порядку і законності
8. Отримати необхідну допомогу від Товариства сприяння обороні (за рекомендацією МОУ) для виконання вищенаведених функцій
9. Налагодження співпраці зі службою з надзвичайних ситуацій.

Пріоритетні завдання:

1. Механізм інтегрування добровольчих батальйонів до: ЗСУ, МВС, Національної гвардії, інших військових формувань та правоохоронних органів.
2. Забезпечення пріоритетного права військових пенсіонерів, учасників АТО і волонтерів на участь у придбанні відчужованного військового майна, приватизації підприємств із сфери управління МОУ та інших ЦОВВ.
3. Максимальне залучення ресурсів Товариства сприяння обороні в процесі військово-патріотичного виховання молоді і підготовки громадян (призовники, резервісти) до захисту держави.
4. Розробка концепції територіальної оборони силами виключно місцевих мешканців (на випадок зради усього керівництва регіону і переходу на бік ворога).
5. Розробка концепції самостійної протидії злочинності, корупції і підривній діяльності (на випадок спеціального саботажу правоохоронних органів).
6. Розробка концепції самостійного захисту населенням від наслідків надзвичайних ситуацій (радіаційного, хімічного забруднення та бактеріологічного зараження, великих пожеж і значних зон затоплення).
7. Впровадження механізму реалізації національних інтересів через форми безпосередньої демократії.
8. Отримати для цих розробок статусу оборонного замовлення (бажано з режимом секретності).

Ситуація, яку ми сприймаємо, як вірогідну:

Ініціювання надзвичайної ситуації (хімічна, бактеріологічна загроза), обмеження пересування на територію регіону, концентрація всіх важелів влади на період карантину у групи зрадників із керівництва регіону і входження воєнних сил РФ під видом гуманітарної місії з оголошенням підмандатною територією.

Список використаних джерел: 1. Сайт Верховної Ради України http://zakon5.rada.gov.ua/ laws 2. Сайт Служби безпеки України http://www.sbu.gov.ua 3. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua 4. Сайт Ради національної безпеки і оборони України http://www.rnbo.gov.ua/