social-twitter-square1-32 facebook-32

КОНЦЕПЦІЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

«… наше суспільство потребує не казок про світле європейське майбутнє «вже сьогодні», не обіцянок усього і одразу, а відвертого і чесного діалогу. Українці неодноразово довели звою зрілість, а відтак щирість має стати імперативом державної політики і умовою для зміцнення суспільної довіри1

(Виступ Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова на оперативному зборі керівного складу Збройних Сил України:

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»)

Відповідно до абз. 14 ст. 4 та                 абз. 14 ст. 9            Закону України «ПРО ОСНОВИ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ І ЇХ ОБ’ЄДНАННЯ Є СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ і:

реалізують національні інтереси через участь у виборах, референдумах та інші форми безпосередньої демократії, через органи державної влади і місцевого самоврядування;

добровільно і в порядку виконання конституційних обов’язків здійснюють заходи,

визначені законодавством України щодо забезпечення її національної безпеки,

привертають увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни, як безпосередньо, так і через об’єднання громадян;

у законний спосіб і законними засобами захищають власні права, інтереси і безпеку.

Відповідно до статті третьої того ж закону ОБ’ЄКТАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ є: людина і громадянин — їхні конституційні права і свободи; суспільство — його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси; держава — її конституційний лад, суверенітет, територіальна цілісність і недоторканність.

Статтею 5 того ж закону визначені принципи забезпечення національної безпеки:

пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над воєнною організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

Національна безпека України забезпечується відповідно до прийнятих в установленому порядку ДОКТРИН, КОНЦЕПЦІЙ, СТРАТЕГІЙ І ПРОГРАМ у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній, інформаційній та інших сферах.

Виходячи із положень цієї статті громадяни і їх об’єднання, які переймаються безпекою держави і хочуть приймати участь в боротьбі з корупцією і злочинністю мають орієнтуватися на: Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»; Стратегію національної безпеки України; Стратегію ОБСЕ по протидії загрозам безпеці і стабільності в ХХІ ст.; Воєнну доктрину України (в частині залучення населення до оборони), а також на місцеві програми, що стосуються питань боротьби зі злочинністю і територіальної оборони.

Розділом    3     СТРАТЕГІЇ      НАЦІОНАЛЬНОЇ     БЕЗПЕКИ     УКРАЇНИ     визначені     9

актуальних загроз національній безпеці: 3.1. Агресивні дії Росії, 3.2. Неефективність системи забезпечення національної безпеки і оборони України; 3.3. Корупція та неефективна система державного управління; 3.4. Економічна криза; 3.5. — 3.9. Загрози енергетичній, інформаційній, екологічній безпеці; кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів та критичної інфраструктури. Відповідно до абзацу 8 пункту 4.11 та частиною 4 Розділу 5, участь громадянського суспільства в реалізації Стратегії полягає в: 1) удосконаленні професійної підготовки у сфері інформаційної безпеки, упровадження загальнонаціональних освітніх програм з медіакультури із залученням громадянського суспільства та бізнесу; 2) науково-експертне забезпечення координації та контролю діяльності у сфері національної безпеки і оборони здійснює Національний інститут стратегічних досліджень із залученням провідних наукових, аналітичних і експертних установ України та інститутів громадянського суспільства. (Механізм такого залучення потребує роз’яснення).

 

АМСТІСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

директор Харківської обласної громадської організації «Народна ініціатива»

КЛІМОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри Євроінтеграції і права Харківського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

МИХАЙЛОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Харківська обласна громадська організації «Народна ініціатива»