social-twitter-square1-32 facebook-32

Публікації

КОНЦЕПЦІЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

«… наше суспільство потребує не казок про світле європейське майбутнє «вже сьогодні», не обіцянок усього і одразу, а відвертого і чесного діалогу. Українці неодноразово довели звою зрілість, а відтак щирість має стати імперативом державної політики і умовою для зміцнення суспільної… Читати далі...

СТРАТЕГІЧНА КОМУНІКАЦІЯ VS КОМУНІКАТИВНА СТРАТЕГІЯ: ГРА СЛІВ ЧИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТЬ?

Юрчук Ольга Федорівна,

голова Інституту ефективної комунікації ГОСЛ,

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Подальший розвиток теорії комунікації, її орієнтація на інтегративний кроснауковий характер досліджень та втілення їх результатів у практику, віддзеркалюється, насамперед, на рівні поняттєво-категоріального апарату і ключової термінології. У… Читати далі...

ПСИХОТРОННА ЗБРОЯ ЯК РЕАЛІЯ СЬОГОДЕННЯ

Ярослав Деркаченко,

Експерт Інституту стратегічних комунікацій

Глобальної організації союзницького лідерства

 

Історія психологічних війн бере свій початок ще зі стародавніх часів. Правителі і військові начальники кожної епохи заручалися підтримкою магів і віщунів у правлінні країною чи використовували їх як… Читати далі...

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Сивак Тетяна Володимирівна,

експерт Інституту стратегічних комунікацій ГОСЛ,

кандидат наук з державного управління,

доцент кафедри управління проектами

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Об’єктивний характер системних… Читати далі...

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛІТИКИ

Ярослав Деркаченко,

Експерт Інституту стратегічних комунікацій

Глобальної організації союзницького лідерства

 

 

Інформаційна незалежність та інформаційний суверенітет виступають пріоритетними інтересами будь-якої держави. Саме вони обумовлюють свободу й вільний розвиток особистості, суспільства й держави в цілому та забезпечують їх життєздатність. Інтенсивний… Читати далі...

СУСПІЛЬНА ПОТРЕБА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УКРАЇНІ

Сивак Тетяна Володимирівна,

експерт Інституту стратегічних комунікацій ГОСЛ

кандидат наук з державного управління, доцент

У багатьох розвинених країнах світу триває постійний пошук нових форм та способів досягнення своїх цілей через інформаційний простір. Стратегічні комунікації – це найбільш сучасна та… Читати далі...

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Діордіца Ігор Володимирович,

Голова інституту адміністративного правосуддя і судової реформи

Глобальної організації союзницького лідерства

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Останнім часом дедалі частіше як в ЗМІ, так і в наукових дослідженнях почасти з’являється термін «гібридна війна».

Причому даним терміном… Читати далі...

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АРТИКУЛЯЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПОСЛАННІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Ліпкан Володимир Анатолійович,

Голова Інституту стратегічних комунікацій

Глобальної організації союзницького лідерства

доктор юридичних наук, доцент

 

Щорічне послання Президента України стало маститою подією.

Для мене важливим стало приділення окремої уваги стратегічним комунікаціям, про які йдеться в п.9.3 відповідної аналітичної доповіді.… Читати далі...

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПОТРЕБ У СПЕЦІАЛІСТАХ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Безверхнюк Тетяна Миколаївна,

завідувач кафедри управління проектами

ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

доктор наук з державного управління, професор

Сивак Тетяна Володимирівна,

доцент кафедри управління проектами

ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

кандидат наук з державного управління

У статті досліджено… Читати далі...