social-twitter-square1-32 facebook-32

Публікації

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

Національний авіаційний університет

Анотація

У статті запропоновано авторське розуміння поняття «система забезпечення кібернетичної безпеки». У вузькому сенсі система забезпечення кібербезпеки – сукупність суб’єктів, які здійснюють свою діяльність у кіберпросторі.  Зазначено, що система… Читати далі...

ХРОНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПСИХОТРОННОЇ ЗБРОЇ

ДЕРКАЧЕНКО ЯРОСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

експерт Інституту стратегічних комунікацій Глобальної організації союзницького лідерства

Перші згадки, вивчення впливу електромагнітних полів (ЕМП) на біооб’єкти датуються 1853 роком, коли знаменитий хімік О. Бутлеров висунув гіпотезу, яка пояснювала існуючий в гіпнозі феномен «навіювання» між… Читати далі...

ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

БЕЗВЕРХНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

доктор державного управління, професор, завідувач кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України

СИВАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат державного упрління, доцент кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління

Національної академії… Читати далі...

ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

БАМБІЗОВ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ

здобувач Запорізького національного університету

ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Плюралізм соціальних потреб детермінує різноманітність функцій держави, які реалізуються спеціально створеними для цього установами, підприємствами та органами.

За допомогою функцій визначаються не… Читати далі...

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВОЄННОЇ ПОЛІТИКИ У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС (П. 17)

-інтегрування утворених чи самоорганізованих добровольчих формувань, до: 1) ЗСУ, 2) МВС, 3) Національної гвардії 4) інших військових формувань та 5) правоохоронних органів;
-удосконалення системи мобпідготовки і мобілізації, у т.ч. забезпечення створення необхідної кількості підготовленого військового резерву;

-дотримання принципу незалучення військовослужбовців… Читати далі...

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА КІБЕРБЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ліпкан Володимир Анатолійович,

доктор юридичних наук, доцент,

голова Інституту стратегічних комунікацій

Глобальної організації союзницького лідерства

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

голова Інституту адміністративного правосуддя

Глобальної організації союзницького лідерства

 

 

Анотація

Автором було проведено дослідження національної системи кібербезпеки… Читати далі...

СЦЕНАРІЇ ЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО П. 11 ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ

1.Повномасштабна збройна агресія РФ …з … рішучими воєнно-політичними цілями; 2.Окрема спеціальна операція РФ проти України із застосуванням:
1) військових підрозділів та/або частин;
2) вогневих ударів;
3) інформаційних, інформаційно-психологічних операцій (дій) у сукупності з
4) використанням невоєнних заходів (миротворчих сил за… Читати далі...

Розділ V ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Стаття 19. Участь громадян у здійсненні контролю

Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами: (ч. 1)
1) через громадські організації, членами яких вони є,
2) через депутатів представницьких органів влади,
3) особисто,… Читати далі...

РЕКОМЕНДАЦІЇ і ПРОПОЗИЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

1.З питань демократичного контролю керуватися Резолюцією ПАРЕ 1402/1999 2.Відповідно до рекомендацій ПАРЄ № 1713 (2005), контроль за діяльністю спецслужб має

здійснювати спеціальний комітет парламенту; 3.Зберегти діяльність інституту Уповноваженого Президента України з питань контролю

за діяльністю Служби безпеки України; 4.Законодавчо закріпити… Читати далі...

РЕКОМЕНДАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«Використання потенціалу громадянського суспільства для забезпечення

національної безпеки України в умовах зовнішньої агресії». 1

Аналітична записка Відділ стратегій розвитку громадянського суспільства (Ю.В. Опалько)

З метою більш повного та ефективного використання потенціалу громадянського суспільства для забезпечення національної безпеки України… Читати далі...