social-twitter-square1-32 facebook-32

Публікації

СИТУАЦІЯ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРЕМИ АУМАНА

У 2005 році лауреатом Нобелівської премії з економіки «За розширення розуміння проблем конфлікту і кооперації з допомогою аналізу в рамках теорії ігор» став професор Харві Ісраель Роберт Джон Ауман. Його інтерпретація теорії ігор до вирішення конфліктів може бути цікавою щодо… Читати далі...

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ» ДЛЯ ПРОФІЛЬНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Сивак Тетяна Володимирівна,

радник голови Інституту стратегічних комунікацій ГОСЛ,

докторант кафедри парламентаризму та

політичного менеджменту,

Національна академія державного управління

при Президентові України,

кандидат наук  з державного управління

УДК 316.776:004.73

 

У статті досліджено потреби органів публічного управління у… Читати далі...

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ТЕКСТАХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університету

Нормативно-правова регламентація такого новітнього явища, як кібернетична безпека, має носити системний характер і реалізовуватися як на науково-концептуальному рівні, так і на рівні формування політики… Читати далі...

ЮРИДИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університету

 

         Розробка наукових засад кібербезпекової політики є водночас і теоретичним, і прикладним питанням. Будь-який концепт… Читати далі...

КЛАСИФІКАЦІЯ КІБЕРЗАГРОЗ ТА ЇХ ЛЕГІТИМАЦІЯ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університету,

Голова Інституту адміністративного правосуддя та судової реформи 

 

Анотація

У статті автором було досліджено класифікації кіберзагроз та їх легітимацію у НПА. Зауважено, що… Читати далі...

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університету

 

 

Анотація

    В статті автором було здійснено аналіз нормативно-правових актів в безпековій сфері та виокремлено ті норми, які мають безпосереднє… Читати далі...

СУБ’ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університету

 

Анотація

У статті автором було сформульовано авторське розуміння суб’єкту забезпечення кібербезпеки. Акцентовано увагу на том, що функція підвищення поінформованості громадян про безпеку в… Читати далі...

КОНОТАЦІЯ КІБЕРПРОСТОРУ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент,

Національний авіаційний університет

 

Анотація

Автором уводиться в науковий обіг словосполука «конотація кіберпростору» Внаслідок застосування міждисциплінарного підходу, по-новому подається інтерпретується мова ворожнечі в кіберпросторі, а сам кіберпростір розглядається як окрема сфера життєдіяльності людини.… Читати далі...

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університет

 

Останнім часом дедалі частіше як в офіційних наукових доповідях різного рівня, так і в нормативно-правових актах більшає лексем із компонентом кібер-.… Читати далі...

ВИКОРИСТАННЯ ІМЕННИКІВ-ЮКСТАПОЗИТІВ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТОСФЕРИ КІБЕРБЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Діордіца Ігор Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри кримінального права і процесу

Національного авіаційного університету

 

 

Нинішній етап розвитку кібербезпекових відносин  знаходить своє адекватне відображення в розробленні наукової термінології. Однак цей процес почасти відбувається поза контекстом мовознавства.… Читати далі...