social-twitter-square1-32 facebook-32

Администратор

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АРТИКУЛЯЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ПОСЛАННІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Ліпкан Володимир Анатолійович,

Голова Інституту стратегічних комунікацій

Глобальної організації союзницького лідерства

доктор юридичних наук, доцент

 

Щорічне послання Президента України стало маститою подією.

Для мене важливим стало приділення окремої уваги стратегічним комунікаціям, про які йдеться в п.9.3 відповідної аналітичної доповіді.… Читати далі...

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ПОТРЕБ У СПЕЦІАЛІСТАХ ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Безверхнюк Тетяна Миколаївна,

завідувач кафедри управління проектами

ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

доктор наук з державного управління, професор

Сивак Тетяна Володимирівна,

доцент кафедри управління проектами

ОРІДУ НАДУ при Президентові України,

кандидат наук з державного управління

У статті досліджено… Читати далі...

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА С ПОЗИЦИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

Липкан Владимир Анатольевич,

Глава Института стратегических коммуникаций

Глобальной организации союзнического лидерства,

доктор юридических наук, доцент

 

Проблема стратегирования развития Украины зиждется на манипулятивно созданных и поддерживаемых дихотомических постулатах: Запад и Россия, что изначально располагает Украину в пояс перманентной… Читати далі...

ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Ліпкан Володимир Анатолійович,

Голова Інституту стратегічних комунікацій ГОСЛ

доктор юридичних наук, доцент

 

Трансформація геополітичної конфігурації світу, кластерізація інформаційного суспільства з подальшою кристалізацією суспільств знань  зумовлюють суттєве ускладнення структури суспільних відносин, появи нових їх видів [1]. Відтак, актуалізується потреба… Читати далі...

ПІДХОДИ ДО БУДОВИ АЛГОРИТМУ АНАЛІТИЧНОГО НАРАТИВУ В РАМКАХ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Мандзюк Олег Андрійович,

Голова Інституту стратегічних ініціатив,

кандидат юридичних наук

 

Наративна теорія виступає одним із ключових методологічних інструментаріїв теорії стратегічних комунікацій, в рамках якої досліджується комплекс питань, пов’язаний майже з усіма елементами страткому [1]. Оскільки будь-яка наукова теорія має… Читати далі...

КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Діордіца Ігор Володимирович,

Голова інституту адміністративного правосуддя і судової реформи

Глобальної організації союзницького лідерства

кандидат юридичних наук, доцент

 

 

Як підкреслюється в Окінавськой Хартії глобального інформаційного суспільства, інформаційно-комунікаційні технології є одним з найбільш важливих факторів, що впливають на формування… Читати далі...

НАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПОСЛАННІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Цікавою подією аналітичної спільноти стало щорічне послання Президента України. У ньому міститься багато чого цікавого.

Але я зосереджу свою увагу на стратегічних комунікаціях, оскільки саме зараз від вирішення напрямів впровадження даної системи залежатиме подальший успіх нашої держави.

З 438 сторінок… Читати далі...

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Продовжуючи аналіз пункту 9.3. Стратегічні комунікації Аналітичної доповіді щодо внутрішнього та зовнішнього становища в Україні у 2016 році, що була покладена в основу Послання Президента, зауважу, що аналіз сфери стратегічних комунікацій уможливив укладачам виділити низку заходів до її удосконалення:

1)… Читати далі...

ЗАВДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Послання Президента України — визначальний документ стратегічного рівня. Він виступає дороговказом розвою держави, усіх соціальних інститутів.

Останнім часом в Україні актуалізувалась нова тема — стратегічні комунікації (стратком),

https://www.facebook.com/groups/208630872818182/

https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC-Stratcom-976259095774874/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/208630872818182/search/?query=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA

Вони мають стати ефективною системою управління соціальною системою в… Читати далі...

НАВІЩО КОНТРОЛЮВАТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНТЕНТ?

В умовах активізації гібридної війни, журналісти в одвічній гонитві за рейтингами, дедалі частіше почали переходити не лише всі межі моралі, а й законодавства, виправдовуючи це необхідністю отримання тієї чи іншої інформації потрібної їм або редакціям.

Особливо це стосується зірок або… Читати далі...