social-twitter-square1-32 facebook-32

«СТРАТКОМ» («STRATCOM»)

Громадська організація «СТРАТКОМ» є добровільним громадським об’єднанням, яке створене на основі єдності інтересів членів Організації.

Мета (цілі) Організації – розробка та впровадження дієвих проектів зі сприяння розбудови громадянського суспільства та наближення життя громадян України до найкращих загальновизнаних світових стандартів.